วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพงศ์สันต์ ขำปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว – ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่ 21,951 – 1 – 91 ไร่ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 3 คน ณ โดมพิธีโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีประชาชนได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ จำนวนทั้งสิ้น 408 ราย