วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ด้วย