วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเกษตรแม่นยำสูง จากคุณฮิโรจิ วาตานาเบะ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารเกษตรวิวัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเกษตรแม่นยำสูง จากคุณฮิโรจิ วาตานาเบะ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารเกษตรวิวัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี