ที่ตั้งสำนักงานสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0 2281 2862, 0 2628 5517 โทรสาร : 0 2282 6078
e mail2

เว็บไซต์ : http://office.cpd.go.th/secretary/

map15086001

phone01 2

02

phone02 2

03

phone03 2

04

phone04 2

05

phone05 1

1

phone062363