วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 13 ปี

และร่วมบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลและกองทุนสวัสดิการกรมหม่อนไหม โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นผู้รับมอบ ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร