วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57 ประจำปี 2565

พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับ "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร