การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานฯ

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกด้วย