ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบตลาดนำการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ให้เกษตรกรTH sarabun PSK TH sarabun IT9 สารบรรณ พิมพ์เลขไทยอัตโนมัติ Th sarabun NEW สารบรรณปรับปรุงใหม่
 
ฟ้อนต์นิรมิตร TH Niramit AS ฟ้อนต์ฟ้ากว้าง Th Fah kwang ฟ้อนต์ศรีศักดิ์ Th SriSakdi