พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์) เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าและร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 18 รูป พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์