ผู้อำนวยการกองแผนงานมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายอาทิตย์ สุกเหลือ) ได้มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ข้าราชการและพนักงานราชการกองแผนงาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.2)