ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายอาทิตย์ สุกเหลือ) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท ศาลคุณพระบำรุงราษฎร์ ศาลแม่ย่าตาบ และสักการะอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร