กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร 

          วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และข้าราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 25 รูป เพื่่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร