การประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการ เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ชี้เเจงเรื่องเพื่อทราบของผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 ซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ผลคะเเนน 93.8 คะเเนน ซึ่งมีบางส่วนที่ยังจะต้องปรับปรุงเเละเเก้ไขเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อจะยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมเเละความโปร่งใสต่อไป รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาเเนวทางการยกระดับผลคะเเนน การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสเเละการกำหนดเป้าหมายของผู้ตอบเเทนเเละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อที่จะพัฒนากรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อีกด้วย

          ทั้งนี้ โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ