พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

          ทั้งนี้ โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร