กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีของกองแผนงาน

          เนื่องในวันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กองแผนงานได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีซึ่งในวันดังกล่าวนางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผอ.กผง พร้อมด้วยตัวแทนจากกองแผนงานเดินทางไปมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อบริจาคเงินและร่วมสนับสนุนเสื้อยืด “Let’s Protect Children” กับมูลนิธิฯโดยหน่วยงานต่าง ๆ กกจ. ศสท. และ กค.ร่วมให้การสนับสนุนบริจาคเงินและเสื้อยืดของมูลนิธิฯ