ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 9

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ และคณะได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the Sub – Committee on Agriculture, Forestry and Fisheries under the JTEPA) ในฐานะหัวหน้าและผู้รับผิดชอบข้อบท พร้อมเป็นประธานร่วมคณะอนุกรรมการพิเศษด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น