ผลการจัดชั้นมาตรฐาน 4 ด้าน
2. เสถียรภาพการเงิน
ลำดับ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ลำดับ หน่วยงานส่วนภูมิภาค
1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 41 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 42 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 43 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 44 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 45 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 46 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
7 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 47 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 48 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
9 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 49 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
10 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 50 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
11 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 51 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
12 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 52 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
13 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 53 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
14 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 54 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
15 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 55 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
16 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 56 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
17 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
18 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
19 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
20 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
21 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 61 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
22 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสววรค์ 62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
23 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 63 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
24 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 64 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
25 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 65 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
26 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 66 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
27 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 67 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 68 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
29 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 69 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
30 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 70 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
31 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 71 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
32 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 72 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
33 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 73 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
34 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 74 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
35 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 75 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
36 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 76 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
37 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 77 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
38 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 78 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
39 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์    
40 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่