วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และลานเอนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
311280623 411461647837901 5083699387303636414 n311445522 411461591171240 6273470811394631413 n311522498 411461627837903 7720438296534111600 n311522498 411461627837903 7720438296534111600 n311726440 411460684504664 2512473882428962702 n