ตรวจสุขภาพประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในการบริการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

314802700_431824029134996_6760986038940443882_n.jpg314901753_431823309135068_689400982973009309_n.jpg314963686_431822919135107_3730823211410335138_n.jpg315073107_431823162468416_1952038977814309682_n.jpg315081660_431823265801739_8253736199594459056_n.jpg315094767_431823359135063_553241848943129096_n.jpg315097210_431823202468412_1139956266442007632_n.jpg315171348_431823469135052_5275533946113002870_n.jpg315196981_431823399135059_8036336828474127336_n.jpg315242878_431823432468389_7807385284877817316_n.jpg314739387_431823772468355_8211580304591445567_n.jpg