ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหรรษกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "กกจ.IDOL" ประจำเดือนตุลาคม 2565

 313939957 426469696337096 3384925756965180119 n