ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุรินทร์ วทัญญู
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-2282-3210
โทรศัพท์มือถือ : 061-396-6607
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.