ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8 9 และ 10

 34

นายสมศักดิ์  กรีธาธร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8 9 และ 10
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 08 - 9983 - 9641 
 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

frame Pairin 

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบันฑิต
สาขา เศรษฐศาสตร์
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 08 1735 4221
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เขตตรวจราชการที่ 8 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง

 เขตตรวจราชการที่ 9 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

                                                                                    เขตตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี