ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4 และ 6


 final

นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ และ 6
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel :  06 -3220 - 7512


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : 
 
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 
E - mail : 

 เขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

เขตตรวจราชการที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล