ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชที่ 2 และ 3


vip korn

นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2, 3  
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 06 - 2605 - 2006


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

 frame Suchada

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel :  08 - 9796 - 4697
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

                                                                            เขตตรวจราชการที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี