ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11 15 และ 16

                                                                          1314                                                                           

นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11 15 และ 16
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 09 - 5365 - 1115 


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

frame benjawan

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 09-5915-8864-6906
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                                                                           เขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร                                                                         

 เขตตรวจราชการที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน

เขตตรวจราชการที่ 16 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และจังหวัดแพร่