ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 และส่วนกลาง 


boss phaitun

นายไพฑูรย์  ชนะชู
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 และส่วนกลาง
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 08 - 4193 - 4686


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

 

 

 

                                                                                                                    นายกรรณ  เกาะแก้ว

วุฒิการศึกษา : 

Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 06-3760-0166
E- mail : 


เขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสงขลา

เขตตรวจราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สสพ.1 - 2)