ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17, 18 


Boss Thanarat Kojranon


 นายธนรัฐ โคจรานนท์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18
E - mail : 
Tel : 06 5953 3907


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

         

วุฒิการศึกษา : 
สาขา
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 
E - mail : 

 

เขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ 18 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี