ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 12 13 และ 14

 

 Boss Waralu Kulwornrat

 

นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 12 13 และ 14
E - mail : 
Tel : 06 1385 4879


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม
frame Alongkorn
 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา ระบบสารสนเทศ
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 06 2718 1585
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 13 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

เขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี