ประจำปี พ.ศ 2562

  การสูญเสียเครื่องอบลดความชื้น/การปรับแต่ง/แก้ไข

ประจำปี พ.ศ 2563

  โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข