บุคลากรสถาบันพัฒนาเครื่องจักกลและพื้นที่สหกรณ์


ton

นายจิโรจน์   แช่มวงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่หกรณ์

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

IMG 65841

(ว่าง)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

 

 np

นายนพดล  ไผ่รอด

 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

pon

นายชัยพร  ยี่ภู่

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

นายยศพนธ์  แสงแก้ว

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์

 IMG 65841     

(ว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์

 

  ap

นายอัคพพล  ปัญจมะวัต

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

vv

นายศราวุฒิ  พึ่งแพง

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายณัชพล  มนต์ชัยวนะกิจ

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.