วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และลานเอนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์