บุคคลากรในสังกัด สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่วมชุดไทย ประจำวันอังคารตามนโยบานของกรรมส่งเสริมสหกรณ์