สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมิน โรงสีพระราชทาน   จังหวัด น่าน มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 24 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ได้เพิ่มขึ้น 448,000 บาท/ปี เนื้อหาเพิ่มเติมคลิก