สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงสีของสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด จังหวัด ลำปาง มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 40 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ได้เพิ่มขึ้น 2,800,000 บาท/ปี    เนื้อหาเพิ่มเติมคลิก