เพิ่ม Knowledge Management

Knowledge Management

 

ประจำปี พ.ศ 2565

 ความเย็นกับความสดของพืช ผัก ผลไม้

ประจำปี พ.ศ 2564

 การสูญเสียของไซโล/ปรับแต่ง/แก้ไข

ประจำปี พ.ศ 2563

  โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข

ประจำปี พ.ศ 2562

  การสูญเสียเครื่องอบลดความชื้น/การปรับแต่ง/แก้ไข