คำถามที่พบบ่อย FAQ

1. ต้องการตรวจสอบบุคคลในการเซ็นรับรองแบบแปลนเป็นวิศวกรที่สภาวิศวกรรองรับหรือไม่

     คำตอบ : ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของสภาวิศวกร ที่ COE

 

2. อุปกรณ์การตลาดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

     คำตอบ : แนวทางดำเนินการสำหรับอุปกรณ์การตลาดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คลื๊ก!!