ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

13 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธ…

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ...

Read more

กิจกรรม ออกกำลังก…

นายจิโรจน์  แช่มวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำข้าราชการ พนักงานราชการ จัด...

Read more

กิจกรรม แต่งชุดไท…

บุคคลากรในสังกัด สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกณ์ ร่วมเป็นส่ว...

Read more

การตรวจประเมินโร…

    สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโ...

Read more

การตรวจประเมินโร…

   สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมิน โ...

Read more

การตรวจประเมินโร…

   สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโร...

Read more

การตรวจประเมินโร…

   สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโร...

Read more

การตรวจประเมินโร…

    สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมิน...

Read more