ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผอ.กลุ่ม

 

ton

นายจิโรจน์   แช่มวงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่หกรณ์

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IMG 65841

(ว่าง)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

 

 IMG 65841     

(ว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์