กลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

IMG 65841

(ว่าง)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

 

นายวชิระ เหลี่ยมสมุทร

ตำแหน่ง สถาปนิกปฎิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 65841

(ว่าง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

IMG 65841 

(ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   

IMG 65841

(ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

IMG 65841

(ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา