ฝ่ายบริหาร

IMG 65841

(ว่าง)

 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

 

นางสาวเจนนินทร์  ถนอมรอด

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.