แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
  แบบรายงาน ซป.1  ซป.2
  แบบรายงาน ซป.3
  แบบรายงาน ซป.4

 

 

 

 Consu2

 

 

  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดกรุงเทพ    Click Video
  ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จังหวัดตราด    Click Video
  สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี   Click Video
  สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด จังหวัดสงขลา   Click Video
  สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด จังหวัดสงขลา   Click Video
  สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง   Click Video
  สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด จังหวัดชัยภูมิ   Click Video
  สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์   Click Video
  สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ   Click Video

 

 

 Consu3

 

 

   ผลการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565