โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น ประจำปี 2565/2566
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร

 

 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น ประจำปี 2564/2565
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร

 

 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น ประจำปี 2563/2564
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร

 


 

 

 คำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566/2567 
 คำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565/2566
 คำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564/2565
คำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563/2564
 คำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562/2563

 

 


 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

 


 

 

 

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

 


 

 

 

  เล่มสรุปผลการคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 - 2563