วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

HeadWeb01

 บุคลากร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้าราชการ

 

 PP01
ชื่อ-สกุล

นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
คุณวุฒิ
โทรศัพท์ 02-2685148 ภายใน 556
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
ชื่อ-สกุล

นางสาวอรนุช จ้อยเจือ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.บ. (บัญชี)
บธ.ม (การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 bokie
ชื่อ-สกุล

นายรณชัย นิลสม
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
โทรศัพท์ 02-2817002 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Jan02
ชื่อ-สกุล

นางสาวเจนนิสา หอมขาว
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ บธ.บ. (การเงิน)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 271
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ


ชื่อ-สกุล

นางสาวคนึงนิตย์  ปักนอก
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157

โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
โทรสาร : 0-2628-5140
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 351
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

117881

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-21 16:47