วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

HeadWeb01

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
…………………………………………………………......................................................................

Mission

วิสัยทัศน์ :

“มุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง”

 

พันธกิจ :
1) พัฒนาองค์ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง
2) ยกระดับคุณภาพงานบริการของกรมเข้าสู่มาตรฐานสากล
3) สื่อสารและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาโครงสร้างกรม
 
เป้าประสงค์ :
      1) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA
 2) เพื่อพัฒนางานบริการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลและตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
 3) เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับการพัฒนา
 4) เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157

โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
โทรสาร : 0-2628-5140
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 351
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

117903

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-21 17:54