วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

            วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานเเละยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลงานเลิศรัฐ (Site Visit) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานครในการประชุมเตรียมการซักซ้อมการนำเสนอวันนี้จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอผลงานเรื่อง "เลี้ยงควายแก้จน บนวิถีพอเพียง บ้านเกาะเเกด" ในการนี้รองอธิบดีฯ เเละคณะกรรมการได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อผลงาน พร้อมหารือข้อเสนอเเนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อนำผลงานส่งเข้าร่วมประกวดต่อไป

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201859

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 22:35