วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

                   การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนกงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 4/2565 และ ครั้งที่ 5/2565    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนกงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 4/2565 และ ครั้งที่ 5/2565 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯโดยการประชุมในวันนี้มีเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาผลงานของหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลงานส่งโครงการเข้ามาพิจารณาจำนวน 35 ผลงาน รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลที่มอบหมายให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล การให้คำปรึกษา การเข้ามามีบทบาท และในระดับความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานในภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201835

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 21:54