วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

               เปิดโครงการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเเนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผู้บริหารระดับกรม ในปี 2565 จะต้องบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ว่าไว้ เเละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมบุคลากรกรมของส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 500 คน ผ่านระบบ (Zoom) ดูน้อยลง

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201849

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 22:18