วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

            ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน รวมทั้งร่วมพิจารณาประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201827

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 21:39