วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

การให้บริการคู่มือประชาชน

 DGA rewrite banner 01

คู่มือสำหรับประชาชน

ชื่อคู่มือ Download คู่มือ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

(Info .go.th)

1 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร  i03
2 การรับจดทะเบียนสหกรณ์  i03
3 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์  i03
4 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน  i03
5 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)  i03
6 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม i03
7 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน i03
8 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ หรือนิติบุคคลอื่น  i03
9 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร  i03
10 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท-สหกรณ์  i03
11 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์  i03
12 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ i03
13  การอนุมัติงบการเงินของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม i03
14 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น i03
15 การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร i03
16 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ i03
17 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ i03
18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท-สหกรณ์  i03
19 การขอความเห็นชอบการควบกลุ่มเกษตรกร  i03
20 การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  i03
21 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  i03
22 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  i03
23 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น  i03
24 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์  i03
25 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  i03

 

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201832

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 21:47