วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

 บุคลากร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข้าราชการ

ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :

โทรศัพท์ : 
โทรสาร   :
อีเมล์ : 

นางสาวพักตร์พิมล  สุวรรณโณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

0 2628 5148 ภายใน 556

0 2628 5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
  ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :


โทรศัพท์ : 
โทรสาร   :
อีเมล์ : 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

0 2628 5140 ภายใน 351 
0 2628 5140

     
ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :

โทรศัพท์ : 
โทรสาร   :
อีเมล์ : 
นางสาวเจนนิสา หอมขาว
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

0 2281 7002 ภายใน 271
0 2628 5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :

โทรศัพท์ : 
โทรสาร   :
อีเมล์ : 
นางสาวชลิตา หนูยิ้มซ้า
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

0 2281 7002 ภายใน 271
0 2628 5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 natima2 ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :

โทรศัพท์ : 
โทรสาร   :
อีเมล์ : 
 นางสาวเนติมา คำลือชัย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

0 2628 5140 ภายใน 351
0 2628 5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พนักงานราชการ
  ชื่อ-สกุล  :
ตำแหน่ง  :

โทรศัพท์ : 
โทรสาร   :
อีเมล์ : 
 นางสาวคนึงนิตย์ ปักนอก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

0 2628 5140 ภายใน 351
0 2628 5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201840

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 21:58